Links

Andre fællesskaber i Græsted

www.graested-kirke.dk
Græsted Kirke

www.glimt-im.dk
Indre Mission Græsted

www.lm-graested.dk
Luthersk Mission Græsted

Danske hjemmesider

www.alphadanmark.dk
Alpha Kursus information

www.bedehus.dk
Bønnenetværk i Danmark

www.bibelen.dk
Bibelselskabet, Information om Bibelen

www.fatherheart.dk
Fatherheart Ministries Danmark — at kende Gud som Far, og erfare Hans kærlighed

www.levendevand.dk
Økumenisk tidsskrift med åndelig vejledning

www.netkirken.dk
Internetkontakt med en præst ved hjælp af e-mail

www.vaerestedet-kigind.dk
KigInd – et værested

www.ywam.dk
Ungdom med Opgave (UMO), Danmark

Internationale hjemmesider

www.fatherheart.net
Fatherheart Ministries, James & Denise Jordan

www.watchmen.org
Watchmen for the Nations, Canada

www.ywam.org
Youth with a Mission (YWAM)